Το Τμήμα Περιβάλλοντος διοργανώνει Ημερίδα στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, στις 8:30 π.μ. στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, για συζήτηση των επικείμενων αλλαγών μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων της νέας Οδηγίας 2014/52/EU για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Βρείτε εδώ το Πρόγραμμα της ημερίδας και τη δήλωση συμμετοχής