Βρείτε εδώ πρόσκληση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφορικά με τις παρουσιάσεις του νέου “Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας”.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Ημερίδες καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: mathanasiadou@mcit.gov.cy ή ltheodorou@mcit.gov.cy.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των ημερίδων μπορείτε να επικοινωνείτε με το 22409367 ή 22409312.

Διαβάστε εδώ το πρόγραμμα.