Βρείτε εδώ την παρουσίαση Υπουργείου Οικονομικών για τις Δημοσιονομικές εξελίξεις 2013 και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές.