Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, για εταιρείες που εγγράφονται από την 01/07/2013 μέχρι 30/06/2014, το Ετήσιο Τέλος του 2014 θα είναι πληρωτέο/καταβάλλεται μέχρι τις 30/06/2014.