«Πολύτιμα εφόδια για το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου τα επαγγελματικά προσόντα». Αυτό αποτελεί το βασικό μήνυμα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, στην τελετή απονομής Πιστοποιητικών Επαγγελματικών Προσόντων σε δικαιούχους που οργάνωσε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (ΑνΑΔ) την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013, σε ξενοδοχείο της Λάρνακας.

Κατά την εκδήλωση έγινε απονομή Πιστοποιητικών Επαγγελματικών Προσόντων σε απασχολούμενους της Τουριστικής Βιομηχανίας και του τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, οι οποίοι έχουν επιτύχει στη σχετική εξέταση.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός ανέφερε ότι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με πολλαπλά οφέλη για τον εργαζόμενο, τον άνεργο και γενικότερα για την οικονομία του τόπου. Η επανεκκίνηση της οικονομίας, συνέχισε η Υπουργός, απαιτεί την κινητοποίηση και τις συντονισμένες προσπάθειες όλων μας και θέτει νέες απαιτήσεις για συνεχή ανάπτυξη, εμπλουτισμό και αναπροσανατολισμό των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου μας δυναμικού. Η Κυβέρνηση του Προέδρου Αναστασιάδη, απαντώντας στην πρόκληση, εφαρμόζει ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης και αντιμετώπισης της κρίσης, του οποίου ένας από τους κεντρικούς άξονες είναι η αναχαίτιση της ανεργίας.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής κα Νίκη Ματθαίου, αναφέρθηκε στην εγκαθίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο ως Συγχρηματοδοτούμενου Έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή, με συνολική δαπάνη για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η οποία έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του 2015, τα €6.500.000, από τα οποία το 85% αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 15% από τον προϋπολογισμό της ΑνΑΔ. Όπως ανέφερε η κα Ματθαίου, κατά τη φάση αυτή έχουν αναπτυχθεί Πρότυπα για 72 Επαγγελματικά Προσόντα σε οκτώ διαφορετικούς τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας και αναμένεται ότι με βάση αυτά θα πιστοποιηθούν περίπου 5.500 άτομα. Καταλήγοντας, η Πρόεδρος, συνεχάρη τους 207 πιστοποιηθέντες, που πρωτοπορώντας και δείχνοντας τον δρόμο και στους υπολοίπους, εντάχθηκαν στη διαδικασία εξέτασης και πέτυχαν να πιστοποιηθούν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Τα πολλαπλά οφέλη από τη συμμετοχή της στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, τόνισε εκ μέρους των πιστοποιηθέντων, η κυρία Βέρα Κυριάκου, εργαζόμενη στην Τουριστική Βιομηχανία.