Βρείτε εδώ παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2014 με αναφορά, μεταξύ άλλων, σε δείκτες κατανάλωσης λιανικού εμπορίου, κατασκευών, μισθοδοσίας, ανεργίας, δημόσιου ελλείμματος (υπάρχει εκτίμηση για πλεόνασμα για το έτος 2014), Aκαθάριστου Eθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), παραγωγικότητας, για πληρέστερη ενημέρωσή σας.