Με βασικό επιχείρημα την αξιοποίηση του φυσικού αερίου ο υποψήφιος Γιώργος Λιλλήκας στηρίζει τις επίσημες θέσεις του για το οικονομικό αδιέξοδο της χώρας από την κρίση. Η ενίσχυση και η προστασία των αδύναμων νοικοκυριών είναι επίσης μέρος της οικονομικής πολιτικής που επιδιώκει να ακολουθήσει, σε περίπτωση που οι πολίτες τον επιλέξουν για το ανώτατο αξίωμα της χώρας. Πιο κάτω μέρος των επίσημων θέσεων του υποψηφίου:

 • Αξιοποίηση Φυσικού Αερίου: Άμεση αξιοποίηση μέρους του Φυσικού μας Αερίου στο Οικόπεδο 12 για να αποτρέψουμε την κοινωνική δυστυχία και να οδηγήσουμε το συντομότερο δυνατό την Κυπριακή Οικονομία σε πορεία ανάπτυξης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσουμε με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα καταστήσουν το Κράτος μας σύγχρονο και αποτελεσματικό.
 • Υποδομή για Φυσικό Αέριο: Έναρξη το ταχύτερο δυνατό της ενεργειακής υποδομής με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια και άλλες πηγές στη βάση ενός επενδυτικού πακέτου που η Κύπρος θα πρέπει να προωθήσει σε συνεργασία με το Ισραήλ.
 • Κίνητρα για ξένες εταιρείες: Ειδικό πακέτο κινήτρων σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερείς τομείς με το Φυσικό Αέριο και που θα επενδύσουν δεκάδες εκατομμύρια μόνο για τις υποδομές τους, όπως είναι Πετροχημικές Βιομηχανίες. Θα τονωθεί η οικοδομική βιομηχανία και θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
 • Μέτρα προστασίας πρώτης κατοικίας: Προτείνουμε τη νομοθετική επέκταση των δανείων μέχρι τα 99 χρόνια χωρίς αύξηση του επιτοκίου και με ρήτρα αποπληρωμής στα πρότυπα του «νόμου Κατσέλλη» που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα.
 • Ταχείς διαδικασίες για θεσμικούς επενδυτές: Θα υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση για δημιουργία Κέντρων Ταχείας Εξυπηρέτησης Θεσμικών Επενδυτών στα πρότυπα των ΚΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε γρήγορα επενδυτές που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν έργα και υποδομές στην Κύπρο.
 • Στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Προτείνουμε την άμεση φοροαπαλλαγή σε ιδιώτες που θα επενδύσουν τα προσωπικά τους κεφάλαια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Το κίνητρο ισχύει και για όσους επαναπατρίσουν κεφάλαια για επενδύσεις σε ΜΜΕ.
 • Κίνητρα για συνεργασίες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Θα δοθεί οικονομική και τεχνική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις-εξαγορές-συνεργασίες, οι οποίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ή τουλάχιστον διατηρούν τις υφιστάμενες.
 • Διαγωνισμός για αδειοδοτήσεις καζίνο: Θα προχωρήσει αμέσως η διαδικασία για αδειοδοτήσεις καζίνο στην Κύπρο. Μόνο από τις άδειες που θα δοθούν, το κράτος θα εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Θα εισαχθούν ρήτρες κοινωνικής ευθύνης στα συμβόλαια των καζίνο.   
 • Στρατηγικοί επενδυτές στους Ημικρατικούς: Απορρίπτουμε την ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα των ημικρατικών. Προτείνουμε την ανάθεση του 25% των οργανισμών σε στρατηγικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Ο στρατηγικός επενδυτής θα αναλάβει και τη διοίκηση του οργανισμού  προκειμένου να σταματήσουν τα φαινόμενα αναξιοκρατίας στις προαγωγές και τις προσλήψεις, αλλά και να παρέχονται στους πολίτες πιο υψηλής ποιότητας προϊόντα σε  πιο χαμηλές τιμές.
 • Φοροαπαλλαγές για επενδύσεις: Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, να αναπτύξουν συνεργασίες με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, να επενδύσουν σε νέα προϊόντα και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
 • Κίνητρα για έρευνα και καινοτομία: Το κράτος θα συμπληρώνει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία μέχρι το 100% εφόσον οι  δραστηριότητες τους καλύπτουν τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Κοινοπραξίες με ξένες εταιρείες: Να προωθηθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και ξένων εταιρειών για τη δημιουργία κοινοπραξιών με έδρα την Κύπρο. Έμφαση στους τομείς Υψηλής Τεχνολογίας και Ιατρικών Υπηρεσιών.
 • Εκσυγχρονισμός ΑΤΑ: Η ΑΤΑ θα πρέπει να συνεχίσει να δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους αλλά να εκσυχρονιστεί και να τεθεί ανώτατο όριο για τους υψηλόμισθους.  
 • Προώθηση Ναυτιλιακού Φορολογικού Συστήματος: Απαραίτητη η προώθηση θέσης πολιτειακού αξιωματούχου για γρήγορη προώθηση των θεμάτων που αφορούν τη Ναυτιλία στην Κύπρο και η προώθηση όλων των ενεργειών για άρση του Τουρκικού εμπάργκο στα Κυπριακά πλοία.
 • Περιορισμός Γραφειοκρατίας: Δραστικά μέτρα περιορισμού της γραφειοκρατίας και της αβεβαιότητας με περιορισμό της πολυνομίας και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, καθώς και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μετά από ουσιαστικό διάλογο και σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων.
 • Εξειδικευμένα κίνητρα σε ξένες εταιρείες: Προώθηση των νομοθεσιών για χρηματοδοτικές μισθώσεις και παροχή κινήτρων για προσέλκυση εταιρειών που ασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα.
 • Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια (ICIS).
 • Κίνητρα για επανεπενδύσεις: Μετακύληση κεφαλαιουχικού φόρου αν τα έσοδα από την πώληση ακινήτου επανεπενδυθούν σε ακίνητο που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση (ξενοδοχεία, γραφεία, εργοστάσια και γη).
 • Δυνατότητα αναχρηματοδότησης οφειλών: Πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών για επιχειρήσεις που λόγω της σημερινής συγκυρίας πλήττονται ιδιαίτερα και έχουν πρόβλημα αποπληρωμής οφειλών.
 • Κίνητρα για Τουρισμό: Παροχή πολεοδομικών κινήτρων για επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία και για απόσυρση πεπαλαιωμένων κλινών ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. Επίσης είναι απαραίτητο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται το συντομότερο όσον αφορά κατασκευές ειδικών τουριστικών έργων χώρων όπως θεματικών πάρκων.
 • Κίνητρα στον τομέα των Ακινήτων: Προτείνεται η παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης/πίστωσης επί του φόρου εισοδήματος ύψους 40%, με ανώτατο όριο τις €60.000, επί της επένδυσης κάθε αγοραστή οικιστικών μονάδων ή ακινήτων για επιχειρηματικούς σκοπούς, με σκοπό την ενίσχυση του τομέα των ακινήτων.
 • Αναβάθμιση CIPA: Ενίσχυση του CIPA για να γίνει πιο αποτελεσματικός στην προσπάθεια για προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Απλοποίηση δραστικά όλων των διοικητικών εργασιών για την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Επίσπευση και πλήρης μηχανογράφηση των διαδικασιών στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.
 • Αρχή Δημόσιας Περιουσίας: Δημιουργία Αρχής για αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας με καταγραφή και αξιοποίησή της, καθώς και λογοδοσία ως προς τα αποτελέσματά της.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις του υποψηφίου Γιώργου Λιλλήκα στην ιστοσελίδα: www.lillikas.com