Η μείωση της ανεργίας, η αξιοποίηση του φυσικού αερίου και η προσέλκυση επενδύσεων  που θα κάνουν την Κύπρο ανταγωνιστικότερη, αλλά και ταυτόχρονα θα την οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση, είναι μερικές από τις θέσεις που παρουσιάζονται στο επίσημο οικονομικό πρόγραμμα του υποψηφίου για το Προεδρικό αξίωμα Σταύρου Μαλά.Πιο κάτω μέρος των επίσημων θέσεων του υποψηφίου:

Μείωση της ανεργίας

 • Καταπολέμηση με κάθε νόμιμο τρόπο της εκμετάλλευσης της φτηνής εργασίας και της εργοδοτικής ασυδοσίας. Αυτό απαιτεί αυστηρή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρω: Κανένας εργολάβος ή υπεργολάβος δεν θα μπορεί να εκτελεί έργα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα αν δε σέβεται τις συλλογικές συμβάσεις.
 • Επέκταση της διαδικασίας πιστοποίησης προσόντων ώστε να μην μπορούν κάποιοι εργοδότες να χρησιμοποιούν φτηνό κι ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επιπλέον, προώθηση ως απαραίτητου προσόντος της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για κάποια επαγγέλματα.
 • Αναβάθμιση του συστήματος εργατικών επιθεωρήσεων και προώθηση της αύξησης των ποινών για τους εργοδότες που παρανομούν και αυστηρή επίβλεψη για την εφαρμογή της υποχρεωτικής έκδοσης κάρτας και της εγγραφής στο ΤΚΑ όλων των εργαζομένων από την πρώτη μέρα εργασίας.
 • Υποχρέωση όσων αναλαμβάνουν έργα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να απευθύνονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για να προσλαμβάνουν το επιπρόσθετο απαιτούμενο προσωπικό από τους εγγεγραμμένους ανέργους.
 • Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας(βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς) από οργανισμούς, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
 • Προώθηση της απασχόλησης ανέργων για το μεγάλο έργο της επανεκτίμησης και επικαιροποίησης των αξιών των ακινήτων, κατά αντιστοιχία με την εισήγησή μου για εργοδότηση ανέργων στις εκλογές. Πρόκειται για μικρή συνεισφορά στη μείωση της ανεργίας, όμως στις δύσκολες μέρες που περνούμε ακόμα και τα μικρά μετρούν πολύ.
 • Άμεση στήριξη ανέργων με επέκταση της εξάμηνης περιόδου παραχώρησης επιδόματος ανεργίας σε εννιά μήνες υπό προϋποθέσεις, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, ρυθμίσεις για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος σε μακροχρόνια ανέργους καθώς και προσωρινή απαλλαγή τους από δημόσια τέλη.

Προσέλκυση επενδύσεων

 • Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας επενδύσεων, κάτω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, χωρίς περαιτέρω εμπλοκή άλλων υπηρεσιών
 • Δημιουργία Επενδυτικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με μόνιμη δραστηριότητα σε χώρες από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε επενδύσεις
 • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που λειτουργεί αποτρεπτικά για τέτοιες επενδύσεις.

Διαχείριση φυσικού αερίου

 • Ότι δεν πρόκειται να προπωλήσω αυτή την προοπτική σε τιμή «όσα-όσα» για να κλείσω τις μεγάλες τρύπες των τραπεζών.
 • Ότι θα προωθήσω τις διαδικασίες κατασκευής των υποδομών για το φυσικό αέριο με βάση τις ξένες επενδύσεις, αλλά με επιτελική παρουσία του κράτους. Με τον τρόπο αυτό η οικονομία θα κερδίσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας πριν την εξόρυξη του αερίου.
 • Ότι θα προχωρήσω το σχεδιασμό ώστε η Κύπρος μέσω του φυσικού αερίου αλλά και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας να καταστεί σε σύντομο χρόνο ενεργειακά αυτόνομη με πιο οικολογική και φθηνότερη ενέργεια.

Έρευνα και καινοτομία

 • Αύξηση από υφιστάμενους πόρους, της χρηματοδότησης στην έρευνα και την καινοτομία κατά 40 εκατομμύρια ευρώ που θα βοηθήσει μέχρι και 2000 νέους επιστήμονες να εργοδοτηθούν.
 • Αξιοποίηση νέων οικονομικών ευκαιριών στον τομέα αυτό, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιχειρηματικότητα για τους νέους

 • Δέσμευση ότι για κάθε Κύπριο πολίτη κάτω των 35 χρόνων που ξεκινά νέα επιχείρηση να ισχύει το αφορολόγητο για την επιχείρηση του για πέντε χρόνια αν η εταιρεία έχει έδρα αστικό κέντρο και δέκα χρόνια αν δραστηριοποιείται στην ύπαιθρο.

Εξορθολογισμός επιδομάτων

 • Τα επιδόματα να δίδονται με το κριτήριο της εντοπιότητας, δηλαδή να ζει ο λήπτης μόνιμα στην Κύπρο, τουλάχιστον δύο χρόνια.
 • Ο λήπτης επιδόματος που είναι ικανός για εργασία, να είναι υποχρεωμένος να παρέχει κοινωνική εργασία ώστε να υπάρχει κίνητρο επανένταξης στην παραγωγική δραστηριότητα.
 • Δημιουργία κεντρικού αρχείου στο οποίο να καταγράφονται όλα τα επιδόματα από όλα τα υπουργεία, ώστε το κράτος να γνωρίζει τι παίρνει ο κάθε πολίτης.

Στήριξη αποδοτικών τομέων

 • Τουρισμός: Πολιτική προσέλκυσης επισκεπτών όλο το χρόνο, δημιουργία ποιοτικών καζίνων, παραγωγή καινοτομίας και αξιοποίηση νέων μορφών τουρισμού.
 • Κατασκευές: Ενίσχυση της ανάκαμψης του τομέα αυτού με τάχιστες και ευέλικτες διαδικασίες και δημιουργία συνθηκών υγιούς αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχονται. Ο τομέας αυτός μπορεί να μειώσει δραστικά την ανεργία σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Ναυτιλία: Αναδιάρθωση της ναυτιλιακής διοίκησης, προώθηση ναυτιλιακού φορολογικού συστήματος και δημιουργία θέσης Υφυπουργού Προεδρίας που θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη ναυτιλία.

Εξυγίανση και έλεγχος του τραπεζικού συστήματος

 • Υποστήριξη με κάθε μέσο την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Δημόσιου Χρέους και η αποφυγή δεύτερου Μνημονίου.
 • Στήριξη  του περιορισμού των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα προς ξένες αγορές ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δικής μας οικονομίας.
 • Ενίσχυση του παραδοσιακού χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος, με έμφαση στην προσφορά κεφαλαίων, πρώτιστα για τον άνθρωπο και την πραγματική οικονομία. Για την επιτυχία του στόχου αυτού, είναι απαραίτητη η προστασία του Συνεργατικού Κινήματος.
 • Στήριξη της αναβάθμισης της τραπεζικής εποπτείας ώστε τα φαινόμενα κερδοσκοπίας που πυροδότησαν την κρίση της τελευταίας πενταετίας να τεθούν στο περιθώριο.
 • Προώθηση σχεδίων απάμβλυνσης του δανειακού βάρους που επωμίζονται σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκεί που υπάρχουν δυσκολίες πληρωμής. Για τα σχέδια αυτά θα επιδιώξω τη συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα, την Κεντρική Τράπεζα και τη Βουλή.
 • Να ζητήσω την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης, όσων και όποιων διαπιστωθεί ότι υπέχουν ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο των τραπεζών.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις του υποψηφίου Σταύρου Μαλά στην ιστοσελίδα: www.malas2013.com