Βρείτε εδώ επιστολή από τον Εμπορικό Ακόλουθο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο αναφορικά με ιστοσελίδες που αφορούν προκηρύξεις προσφορών σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.