Το εμπορικό κέντρο της Κυπριακής πρεσβείας στο Βερολίνο ενημέρωσε την ΟΕΒ σχετικά με ιστοσελίδες που αφορούν προκηρύξεις δημόσιων προσφορών σε τρίτες χώρες.

Βρείτε εδώ τον κατάλογο.