Την υποχρέωσή τους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης των κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από τον θερμικό φόρτο, υπενθυμίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «σήμερα στις πεδινές ή και παράλιες περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα».

Οι συνθήκες αυτές, προειδοποιεί, «μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους ή και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι «υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης των κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από τον θερμικό φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειόμενης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης για όσους απασχολούνται εκτεθειμένοι στον ήλιο».

«Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον», αναφέρεται τέλος στην ανακοίνωση.