Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας αμοιβαίας προστασίας των γεωγραφικών τους ενδείξεων. Η συμφωνία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων των δύο μερών και αποσκοπεί επίσης στην προώθηση και ενθάρρυνση του εμπορίου προϊόντων γεωργικής προέλευσης και τροφίμων.

Από πλευράς Κύπρου, η συμφωνία εξασφαλίζει προστασία των πιο κάτω γεωγραφικών ενδείξεων:

• «Λουκούμι Γεροσκήπου»,
• «Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου»,
• των οίνων με γεωγραφική ένδειξη «Λεμεσός», «Πάφος», «Λάρνακα» και «Λευκωσία»,
• των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) «Κρασοχώρια Λεμεσού», «Πιτσιλιά», «Λαόνα Ακάμα», «Κρασοχώρια Λεμεσού – Λαόνα», «Κρασοχώρια Λεμεσού – Αφάμης», «Κουμανδαρία» και «Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης»,
• των γεωγραφικών ενδείξεων «Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania», καθώς και «Ouzo / Ούζο» (κοινή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κύπρου και Ελλάδας).

Το κείμενο της συμφωνίας μονογραφήθηκε στις 16.01.2015 και θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και από τις νομοθετικές αρχές του Μαρόκου.

Στόχος της συμφωνίας είναι η καλύτερη προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πληροφορίες σε σχέση με την πραγματική προέλευση και ποιότητα των προϊόντων.

Η συμφωνία θα χρησιμεύσει ως ένα δυναμικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία προβλέπεται η σύσταση μηχανισμού για τη μελλοντική ενσωμάτωση νέων προϊόντων στον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων.

Το Μαρόκο είναι η πρώτη χώρα εκ των νότιων γειτόνων της ΕΕ, που προχωρεί σε αυτό το σημαντικό βήμα για την προώθηση και προστασία της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής.