Βρείτε εδώ επιστολή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΥ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών αναφορικά με το προσχέδιο Νόμου του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ).

Στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς τυχόν σχόλια για το νομοσχέδιο να αποσταλούν συντομότερο δυνατόν γραπτώς στο ΤΗΥ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το λειτουργό του Τμήματος κ. Χ. Σ. Χαραλάμπους (τηλέφωνο: 22800509) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ccharalambous@ems.mcw.gov.cy).