Δημοσιοπoιήθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η απόφαση της Ελληνίδας αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αποφυγής του φόρου 26% επί της αξίας των Κυπριακών προϊόντων στις εξαγωγές με την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει προέγκριση από τις φορολογικές αρχές της Ελλάδας.

Η προέγκριση της συναλλαγής απαλλάσσει το φορολογούμενο από την υποχρέωση προκαταβολής του φόρου 26%, που αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δαπάνης.

Η προέγκριση της συναλλαγής και η εξαίρεση από την προκαταβολή φόρου χορηγείται εφόσον ο φορολογούμενος γνωστοποιήσει την εν λόγω συναλλαγή στη Φορολογική Διοίκηση εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωσή της και εφόσον πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις