Η Κύπρος και οι Σεϋχέλλες υπέγραψαν στις 11 Μαρτίου 2014, Πρωτόκολλο Συνεργασίας στο πλαίσιο των εργασιών της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική, Επιστημονική, Τεχνική και Βιομηχανική Συνεργασία. Η μικτή Επιτροπή συνήλθε στη Βικτώρια, πρωτεύουσα των Σεϋχελλών.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν από κυπριακής πλευράς, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Γεωργίου, που ηγήθηκε της κυπριακής αντιπροσωπείας και από πλευράς των Σεϋχελλών, ο Πρέσβης Maurice Loustau-Lalanne, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Πρωτόκολλο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας, του τουρισμού, της υγείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κ.α.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή ανασκόπησε τα αποτελέσματα της ως τώρα συνεργασίας των δύο χωρών και μελέτησε τρόπους και μέσα με τα οποία οι υφιστάμενοι δεσμοί φιλίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών θα μπορούσαν να προωθηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.