Αναφορικά με την εισαγωγή της δεύτερης σειράς €20 (ES2 series) στις 25 Νοεμβρίου 2015, το Ευρωσύστημα χρειάζεται να παρακολουθεί την πρόοδο προσαρμογής των μηχανών που χειρίζονται τραπεζογραμμάτια, των νομισματοδεκτών τραπεζογραμματίων και των συσκευών ελέγχου αυθεντικότητας τραπεζογραμματίων για την αποδοχή του νέου τραπεζογραμματίου €20. 

Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ σκοπεύουν να διενεργήσουν δύο έρευνες ως προς την προετοιμασία για την εισαγωγή του νέου τραπεζογραμματίου €20 εντός του 2015. Η πρώτη έρευνα θα αφορά την κατάσταση των προετοιμασιών κατά τις 30 Ιουνίου 2015 και η δεύτερη θα αφορά την κατάσταση των προετοιμασιών κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Για τους σκοπούς αυτής της πρώτης έρευνας μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, μέχρι τις 21 Ιουλίου 2015, το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στους συνδέσμους

https://epsilon.escb.eu/limesurvey/482614/lang-el

https://epsilon.escb.eu/limesurvey/482614/lang-en

Ελληνικά και Αγγλικά, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο χρειάζεται να συμπληρωθεί μόνο μια φορά, είτε Ελληνικά είτε Αγγλικά, ανάλογα με την προτίμησή σας.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τις δύο έρευνες θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Στέλλα Σάντη στο τηλέφωνο 22714222 ή με την κα Άννα Χριστοφόρου στο τηλέφωνο 22714165.