Η περιφέρεια Pays de la Loire στη Γαλλία και το οικοσύστημα των εμπειρογνωμόνων της, χρησιμοποιούν την πρόσκληση υποβολής σχεδίων «Connect Talent» ως μέσο για τον εντοπισμό και τη στήριξη πρωτοποριακών σχεδίων, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσής τους.

Η πρόσκληση υποβολής σχεδίων στοχεύει σε επιστημονικούς ηγέτες σε διεθνές επίπεδο που εργάζονται σε μεμονωμένο επίπεδο ή στο πλαίσιο μιας ομάδας, προκειμένου να δώσουν το έναυσμα για ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα ή να επιταχύνουν την ανάπτυξη ενός υφιστάμενου προγράμματος. Τα σχέδια μπορούν να ενοποιήσουν τομείς κλειδιά ή αναδυόμενους τομείς όσον αφορά την ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα και καινοτομία στην περιφέρεια Pays de la Loir (π.χ. δομικά υλικά, προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής, μηχανική, κοινωνικές επιστήμες, θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναγεννητική ιατρική-βιοθεραπείες, επιστήμες των φυτών, τρόφιμα-διατροφή, θάλασσα,Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας).

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Connect Talent βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.connectalent.org/index.php