Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -3,0%.

Αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας (Κατασκευές, Βιομηχανία), όπως επίσης οι τομείς του Εμπορίου, των Μεταφορών και των Υπηρεσιών (Δημόσια Διοίκηση, Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες). Θετικό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε ο τομέας των Νομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών.