Από τις 2 Μαΐου 2013 κυκλοφορεί το νέο τραπεζογραμμάτιο ευρώ ονομαστικής αξίας €5 σηματοδοτώντας την αρχή της κυκλοφορίας της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ. Οι υπόλοιπες ονομαστικές αξίες (€10, €20, €50, €100, €200 και €500) θα τεθούν σε κυκλοφορία στη διάρκεια των επόμενων ετών κατά αύξουσα σειρά και τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς, μέχρι που τα τελευταία να αποσυρθούν σταδιακά.

Σχετικά με το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε έγκαιρα ενημερώσει και προμηθεύσει με το νέο τραπεζογραμμάτιο τους κατασκευαστές των νομισματοδεκτών για να γίνει η απαιτούμενη ρύθμισή τους.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΟΕΒ που εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν νομισματοδέκτες για πώληση εμπορευμάτων ή / και υπηρεσιών να προχωρήσουν με τη ρύθμιση των νομισματοδεκτών τους, σε περίπτωση που δεν το έχουν ήδη πράξει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία Όθωνος, Βοηθός Διευθύντρια της Υπηρεσίας Νομίσματος της Κεντρικής Τράπεζας (τηλ. 22714100).