Στα πλαίσια μίας ευρύτερης προσπάθειας καλλιέργειας και ανάπτυξης κουλτούρας βιομηχανικού σχεδιασμού και καινοτομίας στην κυπριακή κοινωνία, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Ανάπτυξη και Εμπορευσιμότητα Καινοτόμων Ιδεών και Προϊόντων» στις 4 Μαΐου 2015.

Στο συνέδριο, θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τη Διαδικασία Δημιουργίας Καινοτόμων Ιδεών και Προϊόντων, τη Διαδικασία Εγγραφής της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται στην Κύπρο και την Ευρώπη, την Εμπορική Προώθηση Καινούργιων Ιδεών και την Εμπορευσιμότητα και Παραγωγή του Τελικού Καινοτόμου Προϊόντος.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hello@cubix.com.cy, είτε στο τηλεομοιότυπο με αριθμό +357 25 108328, μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.