Στις 21.11.2013 θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες σεμινάριο με τίτλο «Water Supply and Wastewater Treatment in EU external aid programmes».

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας (EU-External Aid programs), αναμένεται να προκηρυχτούν αρκετά προγράμματα στον τομέα προμήθειας και διαχείρισης υδάτων, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που απασχολούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνει παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελλοντικών προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας και επιπρόσθετα θα διευθετηθούν συναντήσεις B2B, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν επαφές και συνεργασίες με στόχο την μελλοντική διεκδίκηση σχετικών συμβάσεων.

Το κόστος συμμετοχής είναι €175 (εξαιρουμένου ΦΠΑ), με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής τις 25 Οκτωβρίου 2013. Για καλύτερη ενημέρωση σας βρείτε εδώ σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.

Ενημερωτικά σημειώνεται ότι τα Sector Seminars διοργανώνονται από το 1998, κάθε 6μηνό, στα πλαίσια ενημέρωσης των επιχειρήσεων της ΕΕ για τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ. Τα σεμινάρια αυτά, στα οποία συμμετάσχουν εκπρόσωποι περί των 120 εταιρειών των κρατών-μελών της ΕΕ, έχουν με διττό στόχο:

  • την ενημέρωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για επικείμενα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε τρίτες χώρες στους αντίστοιχους τομείς δραστηριοποίησης τους, και
  • την παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις να συναντηθούν με πιθανούς συνεργάτες και να δημιουργήσουν διεθνείς κοινοπραξίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα “EU Sector Seminars” όσο και για το επόμενο σεμινάριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.sectorseminars.eu

Μετά την εγγραφή των εταιρειών, θα τους διαβιβαστεί περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το ξενοδοχείο και τους τρόπους πληρωμής.