Εγκαινιάστηκε η λειτουργία της διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της ΓΔ ΕΠΣΑ, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη ΓΔ ΕΠΣΑ στην παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Χρήστου Στυλιανίδη, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη και του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) κ. Γιώργου Γεωργίου.

Η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, η οποία δημιουργήθηκε από την ΓΔ ΕΠΣΑ, φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένας πρώτος σταθμός – κεντρικό σημείο όπου θα υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση, τόσο για τα Ανταγωνιστικά όσο και για τα Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και για τα Εθνικά Σχέδια Χορηγιών, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς στην Κύπρο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης σημείωσε ότι η έναρξη λειτουργίας του ιστοχώρου της Ενημερωτικής Πύλης από τη ΓΔ ΕΠΣΑ έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε για την πληροφόρηση των πολιτών για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες από τα κονδύλια της Ε.Ε., τονίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεισφέρει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της οικονομίας μας.

Ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, τόνισε τη σημασία της έναρξης λειτουργίας της Πύλης Ενημέρωσης από την Κυβέρνηση μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τον τόπο. Τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προώθηση της ανάπτυξης υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη θα έρθει και μέσα από την πραγματοποίηση μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και όχι μόνο μέσα από κονδύλια. Όμως δεδομένης της δυσκολίας στην εξεύρεση πόρων, η αποτελεσματική υποβοήθηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και γενικά όλων των φορέων του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι πολύ σημαντική, πρόσθεσε ο Υφυπουργός. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει στο θέμα αυτό, υπενθυμίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλε για την αύξηση των ποσών που κατανεμήθηκαν ειδικά στην Κύπρο από τον Πολυετή κοινοτικό Προϋπολογισμό για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο κ. Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ, ανέφερε ότι ο στόχος της Γενικής Διεύθυνσης μέσω της Πύλης, αλλά και μέσω της αρμοδιότητας της για την διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων, είναι η αποτελεσματική, έγκαιρη και πλήρης αξιοποίηση των πόρων που είναι διαθέσιμοι μέσω όλων των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε Εθνικό. Για την περίοδο 2014-2020, έχουν εξασφαλισθεί συνολικά κατανομές πόρων ειδικά για την Κύπρο γύρω στα €1,3 δις από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Πρόσθετα, από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο που ξεκίνησε τώρα δηλαδή 2014-2020, στόχος της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ είναι το ποσό αυτό να αυξηθεί σημαντικά και να ξεπεράσει τα €300 εκ.

Όπως επεξηγήθηκε κατά την παρουσίαση της Πύλης, αυτή δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής μηχανής ανεύρεσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων ώστε να υλοποιήσει ένα έργο, μια ιδέα ή πρότασή του, μέσω της υποβολής προτάσεων. Μέσω της Πύλης, ο ενδιαφερόμενος, θα μπορεί επίσης να αναζητήσει και να εντοπίσει πιθανούς συνεργάτες όπου αυτό απαιτείται από τους όρους του προγράμματος. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων όπως θεματική ενότητα, είδος δικαιούχου κ.α. Τα διάφορα προγράμματα που παρουσιάζονται στην Πύλη αφορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλους τους πολίτες, αφού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων όπως εργαζόμενους, άνεργους, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικούς οργανισμούς, κ.α. Μέσα από την Πύλη ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί άμεσα για την έκδοση νέων προγραμμάτων και προσκλήσεων χρηματοδότησης για τον τομέα που τον ενδιαφέρει όπως Απασχόληση, Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Εκπαίδευση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Έρευνα, Νεολαία, Αγροτική Ανάπτυξη κ.α. Η Πύλη επίσης θα παρέχει άμεση πρόσβαση του πολίτη στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όπου θα μπορεί βρει περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα για τα προγράμματα / προσκλήσεις που τον ενδιαφέρουν και να εντοπίσει τα κατάλληλα σημεία επαφής – άτομα τα οποία θα μπορούν δώσουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την κάθε πρόσκληση. Για όλες τις κατηγορίες Προγραμμάτων υπάρχουν στην Πύλη πληροφορίες για 290 Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων. Από αυτές οι 236 είναι τώρα ανοικτές, ενώ για άλλες αναφέρεται στην Πύλη σε πόσες μέρες ανοίγει η κάθε μια.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την Πύλη στο www.fundingprogrammesportal.gov.cy. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους λειτουργούς μέσω email στο fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy. Ακολουθείστε επίσης τον λογαριασμό twitter account της Πύλης στο @FundingPortalCY.