Σημαντική αύξηση 20% σημείωσε ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων που έχουν κατατεθεί το 2014 στα κτηματολογικά γραφεία, παγκύπρια, σε σύγκριση με το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στην Αμμόχωστο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων ανήλθε το 2014 στα 4.527, σε σύγκριση με 3.767 το 2013. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των πωλητήριων εγγράφων κατά 157% είχε σημειωθεί το Μάιο και ακολούθησε ο Ιούνιος με αύξηση 51%.

Κατά επαρχία, στη Λευκωσία ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων ανήλθε το 2014 στα 748, σε σύγκριση με 709 το 2013, σημειώνοντας αύξηση 6%.

Στη Λεμεσό, ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων σημείωσε το 2014 σημαντική αύξηση 35%, στα 1.417, σε σύγκριση με 1.049 το 2013.

Στη Λάρνακα, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί το 2014 στο κτηματολογικό γραφείο της επαρχίας αυξήθηκαν κατά 31%, στα 794, σε σύγκριση με 604 το 2013.

Στην Αμμόχωστο, τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν κατά 37%, στα 330, σε σύγκριση με 241 το 2013, ενώ στην Πάφο τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν κατά 6%, στα 1.238, σε σχέση με 1.164.

Εξάλλου, ο αριθμός ακινήτων που έχουν μεταβιβασθεί (πωλήσεις) σε αλλοδαπούς ανήλθε το 2014 στα 443.

Ο αριθμός ακινήτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα με αγοραστές αλλοδαπούς ανήλθαν στα 1.193, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών αγοραστών – μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ανήλθε στους 576.

Τέλος, ο αριθμός αλλοδαπών αγοραστών οι οποίοι κατέθεσαν το 2014 πωλητήρια έγγραφα ανήλθε στους 1.418.