Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, στη δημοσιογραφική διάσκεψη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού.

Στο χαιρετισμό της, η Υπουργός ανέφερε ότι το πρόβλημα της ανεργίας και, ειδικότερα, η πτυχή της που αφορά τους νέους οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρότερα από την οικονομική κρίση, βρίσκονται στις προτεραιότητες των προσπαθειών της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γι΄ αυτό, συνέχισε η Υπουργός, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Απρίλιο και το Δεκέμβριο του 2013, εξήγγειλε, μεταξύ άλλων μέτρων και 3 Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Στα Σχέδια αυτά, τα οποία υλοποιούνται μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουν συνολικά ενταχθεί μέχρι σήμερα 6.840 άνεργοι νέοι με προϋπολογισμό περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού που θα απαιτηθεί, θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρόεδρος της Αρχής κα Νίκη Ματθαίου, παρουσίασε συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Αρχής κατά τη διάρκεια του 2013 και τις νέες δράσεις που υλοποιεί, τα οποία επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

– Νέα Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την ΑνΑΔ Έργα για τοποθέτηση Άνεργων Νέων Πτυχιούχων και Νέων Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.

– Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο.

– Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν).

– Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης-Σχεδίου Δράσης ΑνΑΔ.

– Ειδικό Σχέδιο Δράσης για προώθηση των Πράσινων Δεξιοτήτων.

– Νέο Σχέδιο Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης.

Όπως ανέφερε η κα Ματθαίου, η ΑνΑΔ επικέντρωσε την πλειονότητα των δραστηριοτήτων της στην επεξεργασία και υλοποίηση δράσεων που να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται από την Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους Κοινωνικούς Εταίρους, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, για αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση. Κατά τη διάρκεια του 2013, δαπανήθηκε για δραστηριότητες κατάρτισης συνολικό ποσό €21.600.915. Κατά την ίδια περίοδο υπήρξαν 53.493 συμμετοχές ατόμων σε 5.726 προγράμματα κατάρτισης που ενέκρινε και επιχορήγησε η Αρχή.