Σημαντική μείωση 13,0% σημείωσε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Το Νοέμβριο του 2013 ο Δείκτης ανήλθε στις 68,0 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας επίσης σημαντική μείωση 14,4% σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2012, συνεχίζοντας τη φθίνουσα πορεία που παρουσιάζει από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Νοέμβριο 2013 ο δείκτης έφτασε τις 68,8 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 17,1% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2012.

Αρνητική πορεία παρουσίασαν το Νοέμβριο και οι υπόλοιποι τομείς της Βιομηχανίας (Μεταλλεία και Λατομεία, Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Παροχή Νερού και Ανάκτησης Υλικών)