Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2014, σύμφωνα με τις οποίες οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €136,2 εκ. Ποσοστό 59,4% των εξαγωγών αφορά σε ενδοκοινοτικό εμπόριο και το υπόλοιπο 40,6% σε εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Για να δείτε τα στοιχεία κάντε κλικ εδώ.