Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς το Μάρτιο 2014, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Απριλίου 2014.

Οι συνολικές καταθέσεις το Μάρτιο 2014 παρουσίασαν μείωση κατά €247,2 εκ. (σε όρους μηνιαίων συναλλαγών), σε σύγκριση με μείωση €273,3 εκ. το Φεβρουάριο 2014. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων (πριν τις αναταξινομήσεις, τις συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές) το Μάρτιο 2014 μειώθηκαν κατά €224,4 εκ. και έφτασαν στα €46,2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια το Μάρτιο 2014 μειώθηκαν κατά €356,4 εκ. (σε όρους μηνιαίων συναλλαγών) σε σύγκριση με μείωση €260,4 εκ. το Φεβρουάριο 2014. Τα υπόλοιπα των δανείων (πριν τις αναταξινομήσεις, τις συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές) μειώθηκαν κατά €918,0 εκ. το Μάρτιο 2014 και έφτασαν στα €62,0 δισ.