Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον Δεκέμβριο 2012.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

  • Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ήταν €5.740,5 εκατ. σε σύγκριση με €6.310,5εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ήταν €1.420,52 εκατ. σε σύγκριση με €1.404,0 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.320,0 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 σε σύγκριση με €4.906,5εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
  • Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €425,3 εκατ.
  • Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Δεκέμβριο 2012 ήταν €101,9 εκατ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €47,5 εκατ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €54,4 εκατ.

Η μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για το μήνα Δεκέμβριο 2012 είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €3. Η έκθεση διατίθεται επίσης δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.