Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο 2013. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών / αφίξεων και εξαγωγών / αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο.