Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε στις 428. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €82,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 87,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 303 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2013 εκδόθηκαν 1.397 άδειες οικοδομής, παρουσιάζοντας μείωση 30,0% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 5,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 13,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 7,0%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.