Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Μάϊο 2013, ανήλθε στις 380. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €107,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 74,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 308 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013 εκδόθηκαν 2.285 άδειες οικοδομής, παρουσιάζοντας μείωση 26,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 9,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 20,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 14,0%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.