Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 ανήλθε στις 394. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €69,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 67,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 267 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2013 εκδόθηκαν 5.341 άδειες οικοδομής, παρουσιάζοντας μείωση 25,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 30,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 30,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 29,6%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.