Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στις 471. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €124,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 90,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 404 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012 εκδόθηκαν 7.172 άδειες οικοδομής, παρουσιάζοντας μείωση 4,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 21,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 33,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 33,5%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.