Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, για το 2ο τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις 373,7 χιλιάδες άτομα (άνδρες 194,5 χιλιάδες και γυναίκες 179,2 χιλιάδες) και ο αριθμός των ανέργων στις 68,3 χιλιάδες άτομα (άνδρες 37,7 χιλιάδες και γυναίκες 30,6 χιλιάδες).

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν 67,3% (άνδρες 72,9% και γυναίκες 62,1%) σημειώνοντας μείωση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, 70,7% (άνδρες 76,8% και γυναίκες 65,2%).

Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 15,5% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 16,2% και γυναίκες 14,6%) σημειώνοντας μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2013, 15,9% (άνδρες 16,2%, γυναίκες 15,4%) αλλά αύξηση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, 11,3% (άνδρες 12,1% και γυναίκες 10,4%). Επίσης το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών ήταν 40,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2013, 37,5% και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, 25,9%.