Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούλιο 2013 ανήλθαν σε €338,6 εκ. σε σύγκριση με €301,5 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 12,3%.

Βρείτε εδώ τον σχετικό πίνακα