Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2013 ανήλθαν σε €32,7 εκατ. σε σύγκριση με €32,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 1%.
Αναλυτικά στοιχεία για την κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.