Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών οι αφίξεις τουριστών το Μάρτιο 2013 ανήλθαν σε 92.620 σε σύγκριση με 94.300 το Μάρτιο 2012, σημειώνοντας μείωση 1,8%, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το Μάρτιο σημειώθηκε μείωση 24,9% στις αφίξεις τουριστών από τη Γερμανία (11.113 το Μάρτιο του 2013 σε σύγκριση με 14.800 το Μάρτιο του 2012), 15,2% μείωση από την Ελλάδα (8.056 σε σύγκριση με 9.500) και 10,6% μείωση από τη Ρωσία (7.686 σε σύγκριση με 8.600 πέρσι). Αντίθετα αύξηση 12,2% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 34.900 το Μάρτιο του 2012 σε 39.170 το Μάρτιο του 2013).