Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2013 ανήλθαν σε 273.587 σε σύγκριση με 261.997 τον Οκτώβριο 2012, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση 4,4%. Τον Οκτώβριο σημειώθηκε αύξηση 48,5% στις αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία (από 46.690 τον Οκτώβριο του 2012 σε 69.326 τον Οκτώβριο του 2013). Αντίθετα μείωση 1,8% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (105.081 τον Οκτώβριο του 2013 σε σύγκριση με 107.046 τον Οκτώβριο του 2012).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.269.033 σε σύγκριση με 2.326.116 την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας μείωση 2,5%.