Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2013 ανήλθαν σε 42.286 σε σύγκριση με 47.610 τον Ιανουάριο 2012, σημειώθηκε δηλαδή μείωση 11,2%.

Τον Ιανουάριο του 2013 σημειώθηκε μείωση 4,7% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (15.291 τον Ιανουάριο του 2013 σε σύγκριση με 16.040 τον Ιανουάριο του 2012). Αντίθετα αύξηση 1,9% στις αφίξεις τουριστών σημειώθηκε από την Ελλάδα (από 7.879 τον Ιανουάριο του 2012 σε 8.030 τον Ιανουάριο του 2013).