Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Φεβρουάριο 2013 ανήλθε στις 69,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 15,2% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο 2013 ο δείκτης έφτασε τις 65,6 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 13,9% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2012.