Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον Μάρτιο 2014 ανήλθε στις 66,5 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Μάρτιο 2014 ο δείκτης έφτασε τις 66,2 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 2,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2013.