Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στις 75,0 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 16,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2011. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο 2012 ο δείκτης έφτασε τις 70,9 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 16,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011.