Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στις 109,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 14,1% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2011. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.  Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο 2012 ο δείκτης έφτασε τις 96,4 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 16,1% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011.