Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθε στις 104,9 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 18,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 12,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2013 ο δείκτης έφτασε τις 90,5 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 16,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012.