Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Νοέμβριο 2013 ανήλθε στις 71,6 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 20,6% σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 14,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Νοέμβριο 2013 ο δείκτης έφτασε τις 69,9 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 20,0% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2012.