Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στις 116,1 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 2,8% σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2011. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Νοέμβριο 2012 ο δείκτης έφτασε τις 106,5 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 1,8% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2011.