Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2013 μειώθηκε κατά 0,58 μονάδες ή 0,48% και έφτασε στις 119,69 μονάδες σε σύγκριση με 120,27 το Μάρτιο 2013. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των πετρελαιοειδών και των ενοικίων. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης. Ο ρυθμός πληθωρισμού τον Απρίλιο 2013 ήταν αρνητικός για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο 2009 αφού μειώθηκε στο -0,3% σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,1% το Μάρτιο 2013 και 3,1% τον Απρίλιο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.