Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθε στις 125,71 μονάδες (με βάση 2005=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,82% σε σχέση με τον Μάιο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.