Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Φεβρουάριο 2013 αυξήθηκε κατά 0,26 μονάδες ή 0,22% και έφτασε στις 119,45 μονάδες σε σύγκριση με 119,19 τον Ιανουάριο 2013. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών, των ασφαλίστρων αυτοκινήτου και των αεροπορικών ναύλων. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των πατατών και ορισμένων φαρμάκων.

Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄ επέκταση του πληθωρισμού, το Φεβρουάριο 2013 έπεσε στο 1,6% σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,8% τον Ιανουάριο 2013 και 3,1% το Φεβρουάριο 2012.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.