Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιανουάριο 2013 ανήλθε στις 98,9 μονάδες παρουσιάζοντας μείωση 37,1 μονάδες ή 27,3% σε σύγκριση με 136,0 το Δεκέμβριο 2012. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2012 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 6,1 μονάδες ή 5,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου 2013 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Φεβρουάριο 2013 μειώθηκε κατά 8,9 μονάδες ή 9,0% και έφτασε στις 90,0 μονάδες σε σύγκριση με 98,9 τον Ιανουάριο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 8,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.